'Ambities
waarmaken'

Speerpunten van het programma

1. Werven, boeien en binden van docenten

2. Professionalisering van HR in de scholen

3. Beter begeleiden van startende docenten

4. Efficiënter werken door inzet van e-didactiek

Resutaten van het project VO IJssel/Veluwe

Project VO IJssel/Veluwe is per 31 december 2015 afgerond. Ook na de projectperiode zullen de scholen in de regio hard blijven werken om hun ambities waar te maken.
 

Op deze site leest u de belangrijkste resultaten van het project in de projectperiode 2013-2016.

De onderwijsbanenmarkt uit het project krijgt een vervolg in Apeldoorn op woensdag 13 april 2016. Kijk op www.onderwijsbanenmarkt-apeldoorn.nl voor meer informatie en inschrijven.
 

 

 

Terugblik op de afgelopen 3 projectjaren