'Ambities waarmaken'

opleiden in de school

Opleiden in de school ingebed in IPB, expert Jan Smits: jansmits@denkaat2.nl
 

In Zutphen hebben vier scholen gewerkt aan een opzet van opleiden in de school in brede zin. Opleiden, begeleiden en blijvend professionaliseren, ook van zittend personeel. De scholen hebben een bovenschoolse werkgroep opgezet waarin vertegenwoordigers van verschillende groepen in de school nadenken over (stage) begeleiding, inductie en blijvende leeromgeving. Dit alles ingebed in integraal personeelsbeleid.

 

lees meer over de opzet van OIDS en IPB

evaluatie