'Ambities waarmaken'

inzet van ICT in de les en opleiden van E-coaches

experts: Martine Maes / Lex van den Nieuwenhuizen Lex@LexInfo.nl


In deze professionele leergemeenschap is met de kennis en ervaring van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) op verschillende scholen gestart met inzet van ICT in de lessen. Naar aanleiding van het delen van ervaringen tijdens de regionale conferenties kregen steeds meer scholen behoefte om aan te haken.

 

lees meer over de opzet en werkwijze

 

Vervolgens ontstond op veel scholen bij docenten de behoefte om te leren werken met ICT om gedifferentieerd werken vorm te geven. In het project is gewerkt met E-coaches (zogenoemde ambassadeurs) die door het volgen van een train-de-trainer traject op zo'n tien scholen zorgen voor olievlekwerking door deel-middagen te organiseren. De kennis en expertise van het KPC is ingezet om E-coaches op te leiden.

 

lees meer in de evaluatie van train-de-trainer E-didactiek

lees meer in het verslag ervaringen en adviezen van E-coaches