'Ambities waarmaken'

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het doel van dit deelproject was vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap. Een aantrekkelijk werkgever heeft aandacht voor zijn personeel, stimuleert zijn werknemer om zich blijvend te professionaliseren en voert richtinggevende gesprekken.

Binnen het project hebben de scholen verbeteringen aangebracht in het voeren van efficiënte en resultaatgerichte gesprekken. Er is op een systematische wijze gekeken naar de HR-processen in de school