'Ambities waarmaken'

ICT vanuit verschillende posities

Verschillende professionele leergemeenschappen hebben gewerkt aan het thema 'slimmer werken' door de inzet van ICT.
 

Op bestuurlijk niveau

Bestuurders en beleidsmakers van enkele scholen hebben in een leergemeenschap samen onderzocht welke (beleids)vragen gesteld moeten worden alvorens een investering te doen in ICT. De ontwikkelgroep werkte samen met Kennisnet.

Op leerling/docentniveau

In samenwerking met InnovatieImplus Onderwijs (IIO) heeft een leergemeenschap zich bezig gehouden met de inzet van e-didactiek in de klas. De scholen onderzochten samen welke kansen er zijn om het leren op de school anders aan te pakken.

Op docent/leerlingniveau

In de leergemeenschap 'gepersonaliseerd leren' is onder andere onderzocht of leerlingen meer gemotiveerd aan de slag gaan met de lesstof.