'Ambities waarmaken'

Werving, voorlichting en inductie

Het aanbod van bevoegde docenten uit de opleiding is te gering. Vanwege de afstand zijn studenten van de eerstegraads lerarenopleidingen minder genegen om stage te lopen en/of te solliciteren in de regio.

Een belangrijke bron om het tekort aan docenten aan te vullen is het potentieel aan zij-instromers, herintreders, carriereswitchers en leerkrachten in het PO, die overwegen om in het VO te gaan werken.

Om dit potentieel goed te benutten en voortijdig uitval te voorkomen is een goede infrastructuur van opvang, begeleiding en opvang noodzakelijk.