'Ambities waarmaken'

Over project VO IJssel/Veluwe

In het project 'knelpuntregio's onderwijsarbeidsmarkt Stedendriehoek en IJssel/Veluwe', kortweg VO IJssel/Veluwe, werkten in de periode 2013 - 2016 ruim 50 scholen voor voortgezet onderwijs samen aan het beperken van het te verwachten tekort aan docenten.

 

Het ministerie van OC&W heeft becijferd dat een aantal regio's in Nederland te maken krijgt met een tekort aan docenten. Deze regio's worden knelpuntregio's genoemd. Er is subsidie beschikbaar gesteld voor scholen die gezamenlijk werken aan het beperken cq oplossen van deze tekorten.

 

In dit project werkten twee knelpuntregio's, Stedendriehoek en IJssel/Veluwe, samen.

Het project had als doel zowel de kwalitatieve als kwantitatieve tekorten aan docenten in onze regio's te beperken.


Penvoerder van het project was Stichting AVOO, Apeldoorn.