'Ambities waarmaken'

gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren met inzet van ICT:  BeteoR  www.Beteor.nl i.s.m. PulseOn

 

In deze professionele leergemeenschap hebben docenten van een aantal scholen samen met PulseOn pilots gedaan voor de vakken Engels en wiskunde. Onder leiding van BeteoR is in het eerste jaar onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van ICT in de lessen. De pilotgroep was erg klein, de lesstof nog niet voldoende ontwikkeld, waardoor echt differentiëren niet mogelijk was. Na een jaar is het onderzoek gestaakt, maar zijn de scholen wel doorgegaan met proefdraaien en ontwikkelen.
 

lees meer over de opzet van de pilots