'Ambities waarmaken'

5 rollen van de leraar

Martie Slooter  info@martie-slooter.nl
 

Binnen het project heeft Martie Slooter (o.a. schrijfster van het boek: De 5 rollen van de leraar) als expert de professionele leergemeenschap ‘Grip op het Primaire proces’  begeleid. Daarnaast heeft zij trainingen aan coaches en schoolleiders gegeven om hen een gemeenschappelijke taal over het primaire proces te leren. Immers, pas dan kan men in de school echt over onderwijs praten en zaken veranderen. Ook zijn trainingen gegeven in het hanteren van het diagnose instrument ‘de piramide’,  feedback geven, begeleide intervisie en Video Interactiebegeleiding (VIB). Een deel van deze trainingen kende het train-de-trainer aspect ten behoeve van borging.

 

lees meer over
grip op het primaire proces

effectief begeleiden en diagnose instrumenten

begeleide intervisie

(vervolg)opleiding tot coach

coachen in de rol van didacticus

train de trainer