'Ambities waarmaken'

communicatieplan

door Monique Fransen, Fransen communicatie:  www.fransencommunicatie.nl
 

Voordat binnen het project een activiteit opgestart werd, is vastgesteld welke boodschap naar welke doelgroepen moest worden gezonden, welke middelen daartoe slim (ook financieel) ingezet konden worden en op welke wijze eea up to date werd gehouden. Regelmatig is tussentijds geëvalueerd en is het communicatieplan zonodig bijgesteld.

Voor verschillende projectonderdelen zijn ook deel-communicatieplannen geschreven.
Onder andere voor de website en de onderwijsbanenmarkten.